Karmos – priverstinio matricos scenarijaus supratimas naujokams

KARMOS – PRIVERSTINIO MATRICOS SCENARIJAUS (BAUDOS TAŠKŲ) SUPRATIMAS NAUJOKAMS Visos šio gyvenimo problemos, ligos negalios, kitos nesėkmės susideda iš: 1. Su DNR paketais paveldėtų destrukcinių programų (giminystės ryšių neišsprestų situacijų ir visatos taisyklių pažeidimų) 2. Ankstesnių gyvenimų (atsineštinių sielos lygmens) neišpręstų situacijų ir visatos taisyklių pažeidimų; 3. Savo mintimis ir veiksmais šiame gyvenime sukurtų analogiškų pažeidimų. Kiekvienam pagal jo turimus veiksmų protokolus formuojama matricinė realybė, kad jūs atidirbtumėt tas 1, 2, 3 p. minimas ir jūsų informaciniuose laukuose implementuotas situacijas ir praeitumėt atitinkamas pamokas. Taigi kol turite karminių kadrų jūs esate priverstiniame matricos scenarijuje ( darbas, santuoka, vaikai, gyvenimo įvykiai, žmones kurie yra aplink jus, finansiniai srautai , neišmoktos pamokos ir t.t) jei bandysit ką priverstinai keisti vistiek turėsite tuos pačius ar net blogesnius variantus. Atliekant detalią daugiamatę diagnostiką mes įvardinam karminių situacijų, kurias jums reikia atidirbti skaičių ir jei pageidaujate darom energoinformacinę korekciję kurios metu padedame tuos dalykus išspręsti ir sinchronizuoti. Ši formulė tinka visų destrukcinių situacijų ir jūsų bei jūsų vaikų ligų, negalių spendimui (turit žinoti kad dirbant tik su šio gyvenimo situacijomis daugumoje atvejų pasiekti harmonijos iki galo nepavyks) …