Nuo ko pradėti „Dirbti su savimi“

PIRMASIS SUVOKIMO ETAPAS

Pirmasis suvokimo etapas prasideda pradėjus uždavinėti sau klausimus kas aš esu ir ką aš čia veikiu. Atsakius į šiuos klausimus tolimesnis Jūsų kelias tampa aiškesnis.

Toliau ką reikia – suvokti, jog Jūs esate savo gyvenimo šeimininkas, Jūs esate atsakingas už kiekvieną jūsų gyvenimo įvykį, nėra jokio vadinamo „likimo“, ar „dievo rankos“ yra jūsų padaryti pasirinkimai ir prriimti sprendimai…

Reikia deklaruoti Visatai:

  • Aš esu savo gyvenimo, minčių ir kūno šeimininkas.

Toliau pirmam etapui, kad lengviau būtų suprasti mus supantį pasaulį ir jo dėsnius, apie ką kalbame, perskaityti bent šias knygas:

  1. Reptilija Manyje
  2. N.Levashov „Paskutinis kreipimasis į žmoniją“ –  LT kalba. Knygos paveiksliukai/iliustracijos atsisiunčiamos atskirai: Iliustracijos. Knyga rusų k. – Knyga ir iliustracijos.

Šioje ir kitose jo knygose aiškiai pateikti esminiai dalykai: kas yra žmogus, jo tikroji sandara, kas yra DNR, RNR, žmogaus galimybės, žmogaus sąveika su gamta ir t.t. Šios žinios bus labai reikalingos dirbant su savimi, bei palaipsniui atsisakant visokių astralinių parazitų ir „provaiderių“ įtakos, bei tampant laisvais žmonėmis savo gyvenimo šeimininkais… SĖKMĖS VISIEMS.

ANTRASIS SUPRATIMO INFORMACINIS PAKETAS

Labai svarbu, kad jūs žinotumėte, kad Žmogaus sveikata „teisinga būsena“ priklauso nuo:

  1. 30% ką valgote, geriate ir tepate ant savo odos;
  2. 40% priklauso nuo to ką galvojate, kaip reaguojate ir ką esate prisidirbę energoinformaciniam lygmeny;
  3. 30% nuo aplinkos faktorių t.y. ar miegate geopatogeninės zonos ir pan., elektromagnetinė spinduliuotė… bei kiti aplinkos poveikiai.

Kai žmogus tampa gyvenimo šeimininku, sritys – „ką galvojate, kaip reaguojate ir ką esate prisidirbę energoinformaciniam lygmeny“ , lyginamasis svoris nuo 40% gali pakilti iki >80%.

Daugiamatė Diagnostika – tai ką mes darome yra žmogaus energoinformacinės būsenos, kuri vėliau projektuojasi kaip mūsų fizinis lygmuo, nuskaitymas t.t. tai yra harmonijos jūsų daugiamačiame organizme kokybinis įvertinimas… jei tik žmoguje yra disharmonija t.y. jūs mąstote ir reaguojate taip, kad pažeidžiate tą harmoniją (tas diagnozuojasi kaip žmogaus energetinių centrų čakrų neteisingas veikimas arba neveikimas) ko pasekoje tose srityse, kur yra disharmonija palaipsniui ima veistis parazitai, kurie ir sudaro visų mūsų būsenų (ligų) simptomatiką.

Jei žmogus yra harmonijoje net ir teoriškai neišeina sirgti t.y fiziniame lygmenyje jausti patologinių būsenų (ligų) simptomatikos.

Žmoguje yra > kaip 220 energetinių centrų, tačiau 7 pagrindiniai +kelių ir pėdų centrai yra diagnostiniai, kurie apima visus centrus… Daugiamatė diagnostika nėra diagnozė, tai yra kokybinis harmonijos jūsų organizme parametrų nuskaitymas ir disharmonijos židinių identifikavimas … kaip matote visas savo būsenas (ligas), kuriate patys sukurdami tam tikrų sričių disharmoniją, taip pat ir galite ir ištaisyti, patys atstatydami harmoniją ir tą laiku padarius išvengdami būsenų (ligų) simptomatikos fiziniame lygmenyje…

Taip kad turėdami šią informaciją ir padirbėję su savimi atstatant harmoniją, jūs visada būsite sveiki ir laimingi ir tą būseną gali išmokti pasiekti kiekvienas žmogus. Nėra neišgydomų ligų ar neišprendžiamų problemų yra tik nežinojimas ir tingėjimas dirbti su savimi…

TREČIASIS ETAPAS

  1. Susigrąžinti savo visas prarastas sielos dalis.
  2. Prisirišimas prie mūsų sistemos: ryšys su kūrėju, ryšys su žeme, matuojamas procentais, plačiau: Ryšys su Kūrėju ir Žeme
  3. Darbas minties formomis, plačiau: Čakrų harmonizavimas

KETVIRTASIS  ETAPAS

Darbas su „karma“, įvairiais blokais. Kai žmogus tampa sąmoningas, pasiekęs tam tikrą suvokimo lygį – gali sąmoningai keisti savo šio gyvenimo įvykius, tobulėja, bet pradeda lįsti visokie trukdžiai iš praeitų gyvenimų, trukdžiai iš giminystės ryšių bei įvairūs giluminiai dalykai, kurie trukdo dar daugiau, giliau tobulėti – reikia ieškoti priežasčių, kokios tai priežastys, tiksliai identifikuoti ir išspręsti jas energoinformaciniame lygmenyje.

Girl jumping with rose petals in air